Khimera
<p>La bona comunicació o com parlar perquè els altres m’entenguin</p>

La bona comunicació o com parlar perquè els altres m’entenguin

La bona comunicació ens permet gestionar les diferències, negociar i prevenir els desacords. Cal incorporar habilitats que ens ajudin a afrontar d’una manera constructiva les situacions que ens trobem en el nostre dia a dia.

Amb aquest objectiu, presentem una eina per conèixer el nostre estil comunicatiu i el dels nostres interlocutors. Durant el taller aprendrem a com establir relacions més eficients,  assertives i positives. Descobrirem si som més reflexius o més actius, més racionals o més emocionals. Amb les claus d’aquesta model es potencia la cohesió interna dels equips i el treball col·laboratiu.

Metodologia: aplicada, reflexiva, innovadora i relacional.

Els reptes

 • Conèixer els trets eficaços i ineficaços de cada estil.

 • Aprendre a escollir reaccionar o controlar.

 • Descobrir el nostre estil comunicatiu i com impacta en els altres. 

 • Prendre consciència dels riscos dels nostres automatismes i inèrcies comunicatives.

 • Identificar l’estil dels nostres interlocutors.

 • Saber trobar la pregunta correcta ràpidament.

 • Adquirir estratègies per connectar o reconnectar amb els altres.

Què abordarem?

 • Bona comunicació vs. el bonisme de la comunicació.

 • Característiques de cada estil comunicatiu.

 • Claus d'observació en comunicació no verbal.

 • Escoltar, l'art de comprendre.

 • Estratègies per a l'eficàcia comunicativa.

 • Reactivitat i gestió emocional.

 • Conèixer els altres per  cooperar.