Khimera

POLÍTICA DE PRIVACITAT.

De conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i de Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament i a la lliure circulació de dades personals , us informem que les dades personals facilitades a través dels formularis, així com la vostra adreça de correu electrònic, han estat incloses en un tractament titularitat de Khimera Comunicació i Mediació, SL.

Us informem que les dades poden ser utilitzades per a l’enviament de comunicacions relatives a serveis de la nostra empresa que puguin ser del vostre interès. Si bé podreu en qualsevol moment oposar-vos a aquest tipus d’enviaments, adreçant  un correu electrònic a coordinacio@khimera.cat amb l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

Titularitat dels tractaments:

Khimera Comunicació i Mediació, SL, amb domicili al carrer Diputació, 296, 1r 1a, a Barcelona, és titular de diferents tractaments.

En concret, les dades recollides a través d’aquest web s’incorporen al tractament “usuaris web” a la qual li serà aplicada la present Política de Privacitat.

 

Finalitat

La finalitat de la recollida i incorporació de les dades consisteixen a remetre informació sobre els nostres serveis i activitats.

Les dades es conserven mentre la persona interessada no en sol·liciti la supressió.

No se cediran dades a tercers excepte per obligació legal.

 

Encàrrec de tractament

Khimera Comunicació i Mediació, SL, CIF B66626425, Diputació, 296, 1r 1a, 08009 Barcelona, ​​coordinacio@khimera.cat.

 

Consentiment

Mitjançant els diversos formularis continguts al web esmentat anteriorment, la persona interessada dona el seu consentiment perquè les dades de caràcter personal subministrades siguin incorporades i puguin ser objecte de tractament, de conformitat amb la present política de privacitat. També dona consentiment perquè Khimera enviï informació dels nostres serveis i activitats.

Igualment podeu, en qualsevol moment, oposar-vos a aquest tipus d’enviaments, adreçant un correu electrònic a coordinacio@khimera.cat i indicant a l’assumpte “BAIXA DE LA LLISTA DE DISTRIBUCIÓ”.

 

Mesures de seguretat

Khimera Comunicació i Mediació, SL, ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades de caràcter personal legalment requerits i ha instal·lat tots els mitjans i mesures tècniques al seu abast per evitar-ne la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori.

Drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, portabilitat i limitació:

Les persones interessades titulars de les dades contingudes en el tractament, així com les persones titulars de dades contingudes en qualsevol dels tractaments titularitat de Khimera Comunicació i Mediació, SL, poden adreçar-se a l’entitat, com a responsable del tractament, per poder exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i portabilitat.

Aquests drets tenen caràcter personal, per la qual cosa únicament podran ser exercits per la persona interessada o el seu representant legal, amb acreditació prèvia de la seva identitat o, si s’escau, de la suficiència de la representació.

Podeu exercir els vostres drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició i, si s’escau, portabilitat i limitació, enviant un escrit acompanyat d’una fotocòpia del DNI a la següent adreça: c. Diputació, 296, 1r 1a, 08009 Barcelona, o bé mitjançant un correu electrònic a coordinació@khimera.cat i adjuntar-hi còpia de DNI o document acreditatiu equivalent i indicant a l’assumpte “Protecció de dades”.